Den lékáren 2023

1262023

Ve čtvrtek 15. června 2023 proběhne tradiční akce České lékárnické komory Den lékáren. Tématem 25. ročníku bude představení zdravotníků v lékárně. Veřejnost, média i naše pacienty budeme informovat o tom, jaké vzdělání musí zdravotničtí pracovníci v lékárnách mít, jaké činnosti v lékárně vykonávají a jaké jsou jejich kompetence. Letošním Dnem lékáren odstartuje také soutěž dětí „Nakresli svého lékárníka”.
Lékárny a jejich zdravotničtí pracovníci vykonávají mnoho činností zajišťujících správné a bezpečné zacházení s léčivy, poskytují lékové poradenství, odhalují lékové chyby, podílejí se na edukaci veřejnosti a pro zdravotnictví jsou základním pilířem, který snižuje náklady na další zdravotní péči. Veřejnost, média, někteří politici či úředníci však tápou, kdo vlastně je lékárník a kdo je farmaceutický asistent. Někteří dokonce zdravotníky v lékárnách označují za prodavače a lékárny za prodejny. Česká lékárnická komora proto Den lékáren v roce 2023 věnuje zdravotníkům v lékárnách, především lékárníkům a farmaceutickým asistentům, se kterými se návštěvníci lékáren setkávají nejčastěji. Česká lékárnická komora k přípravě i realizaci Dne lékáren přizvala také Českou komoru farmaceutických asistentů.

Lékárenská péče je základním článkem zdravotní péče, ve všech lékárnách pracují lékárníci a ve většině lékáren také farmaceutičtí asistenti. Tak jako u jiných  zdravotníků je jejich náplní práce péče o pacienta: výdej léčivých přípravků, odhalování a náprava lékových chyb, zajištění dostupnosti a bezpečnosti léků, poradenství a konzultace v oblasti zdraví nebo edukace veřejnosti.

Veřejnost letošní kampaní Dne lékáren seznámíme nejen s náplní práce jednotlivých zdravotníků v lékárně, ale také s jejich kompetencemi. Médiím osvětlíme, jaké vzdělání a vzdělávání musí lékárníci absolvovat a proč nemůže v lékárně pracovat kdokoli.

Součástí letošního Dne lékáren bude také soutěž dětí „Nakresli svého lékárníka”, děti ve dvou věkových kategoriích (do 9 let a do 15 let)  mohou svůj obrázek odevzdat emailem na adresu tiskove@lekarnici.cz nebo v zapojené lékárně do 30. června 2023. Pro prvních 10 dětí, které obrázek přinesou osobně do lékárny, budou mít k dispozici zapojené lékárny pexeso vynálezů lékárníků. Osobně odevzdané výkresy, prosím, odešlete emailem na adresu tiskove@lekarnici.cz nebo poštou na adresu Česká lékárnická komora, Rozárčina 1422/9, 140 02, Praha 4, nejpozději do 15. července 2023. Hodnotící komise složená z členů představenstva, revizní komise,čestné rady a šéfredaktora časopisu vybere v každé kategorii 10 nejlepších výtvorů, jejichž autoři získají jako odměnu Den s lékárníkem v blízkosti svého bydliště a výtisk knihy Lékárníci mění svět. Cenou pro absolutní vítěze v obou kategoriích bude exkluzivní komentovaná prohlídka ve Farmaceutickém muzeu v hospitalu Kuks pro celou rodinu. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 25. září na Světový den lékárníků.

  • © Lékárna Boršice, 2022
  • JK