ERECEPT DESATERO PRO PACIENTA

212018

1. eRecept jsou pouze data uložená v centrálním úložišti. K přístutpu do úložiště potřebujete Vy i lékárník tzv. identifikátor(12místní kód složený z písmen a číslic).

2. Nejvhodnější formou identifikátoru je papírová průvodka. Vidíte na ní údaje jako na papírovém receptu a zkrátí dobu výdeje léku oproti jiným formám – SMS nebo e-mailu. Využívejte svého práva a žádejte od svého lékaře papírovou průvodku.

3. Výdej léku bude trvat déle než doposud, čas se prodlouží o komunikaci lékárníka s centrálním úložištěm.

4. Pokud jsou údaje na průvodce a na eReceptu jiné, platí vždy ty na eReceptu.

5. Lékárník oproti papírovému receptu nemůže opravovat chyby v eReceptu. To smí jedině předepisující lékař.

6 .eRecept si můžete vybrat v jakékoli lékárně. Nikdo Vás NESMÍ poslat do konkrétní lékárny. Na průvodce, v e-mailu ani v SMS zprávě nesmí být uvedena žádná reklama, ani na slevu, ani na lékárnu.

7. eRecept platí stejně dlouho jako listinný recept – standardně 14 dní, z pohotovosti 1 den, na antibiotika 5 dní, opakovací 6 měsíců. Platnost eReceptu může lékař prodloužit až na jeden rok.

8. Když budte mít předepsaný tzv. recept s modrým pruhem, nebo pokud za Vámi přijde lékař na návštěvu, lék si budete vyzvedávat v jiné zemi EU, či z technických důvodů lékař nebude moci vystavit eRecept, dostanete i po 1. 1. 2018 listinný recept.

9. Pokud spojení lékárny s centrálním úložištěm nebude fungovat, může se lékárník pokusit o náhradní spojení. Nelze však zaručit, že lékárník bude moci při výpadku léky vydat.

10. Tzv. lékový záznam, díky kterému by lékař a lékárník mohli s Vašim souhlasem zhodnotit rizika interakcí nebo duplicitně předepsaných léků, nebude od 1. 1. 2018 k dispozici.

  • © Lékárna Boršice, 2022
  • JK